Sunday, July 28, 2013

ဆင္ျခင္တံုတရား၂


လူတစ္ေယာက္က ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ ့လွ်ိဳ ့ဝွက္ခ်က္ကို ေလ့လာဖို ့အတြက္ သူ ့သားကို ကမၻာ့ပညာ့ရွင္တစ္ဦးဆီေစလႊတ္လိုက္တယ္။ လူငယ္ေလးဟာသဲကႏၱာရၾကီးကုိရက္ေပါင္းေလးဆယ္ၾကာၾကာ ျဖတ္သန္းသြားျပီးတဲ့ေနာက္
ပညာရွင္ၾကီးေနရာျဖစ္တဲ့အလြန္တရာလွပျပီး ျမင့္မားတဲ့ေတာင္

ထိပ္ေပၚက အေဆာက္အဦးၾကီးတစ္ခုဆီေရာက္လာခဲ့တယ္။
အေဆာက္ဦးရဲ ့ခန္းမၾကီးထဲကိုေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ သူေတာ္စင္ဆန္ဆန္ေနထိုင္တဲ့လူေတြ၊ဝိုင္းဖဲြစကားေျပာေနတဲ့လူေတြ၊ကုန္သည္ေတြ၊ခန္းမၾကီးရဲ ့ေထာင့္တစ္ေနရာ

စုေဝးစကားေျပာေနတဲ့လူေတြကိုေတြ ့လိုက္ရတယ္။ျပီး
ေတာ့ ကမၻာ့စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ေတြတည္ခင္းထားတဲ့ စားပဲြၾကီးတစ္ခုလည္းရွိေနတယ္။

ပညာရွင္ၾကီးကေတာ့ လူေတြအားလုံးကိုအ
လွည့္က်စကားေျပာေနတယ္။လူငယ္ကေလးဟာ သူ ့အလွည့္ေရာက္ဖို ့အ
တြက္ ႏွစ္နာရီၾကာၾကာ ေစာင့္ေနရတယ္။သူ ့အလွည့္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ပညာရွိၾကီးက သူဘာေၾကာင့္ဒီကိုလာခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ဂရုတစိုက္နားေထာင္တယ္။ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္မ်ားစြားမရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပီး
လာရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ ့အဓိက လွ်ိဳ ့ဝွက္ခ်က္ကိုရွင္းျပဖို ့
ျပင္စင္လိုက္တယ္။အဲ့ဒိေနာက္ လူငယ္ေလးကို သူ ့ရဲ ့နန္းေတာ္တမွ်လွပခန္ ့
ျငားတဲ့ အေဆာက္အဦးၾကီးကို ႏွစ္နာရီၾကာၾကာလွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈျပီး ျပန္လာရန္ေျပာလိုက္တယ္။အဲ့ဒိလိုသြားတဲ့အခါမွာလဲလဘက္စားဇြန္းေလးထဲကိုဆီႏွစ္စက္ထည့္ယူသြားျပီး မဖိတ္ေအာင္ျပန္ယူခဲ့ဖို ့လဲမွာလိုက္တယ္။
လူငယ္ေလးဟာ ပညာရွိၾကီးမွာလိုက္တဲ့အတိုင္း လဘက္စားဇြန္းေလးထဲက
ဆီေတြကို မဖိတ္ေအာင္ ဂရုစိုက္ရင္း အေဆာက္ဦးတပတ္အထက္ေအာက္
စုန္ခ်ီဆန္ခ်ီ ႏွစ္နာရီၾကာၾကာ လွည့္လည္သြားလာျပီး ပညာရွိၾကီးထံျပန္
ေရာက္လာခဲ့တယ္။
အဲ့ဒိအခ်ိန္မွာ ပညာရွိၾကီးက သူ ့အေဆာက္ဦးထဲက စားေသာက္ခန္းမွာခ်ိတ္
ဆဲြထားတဲ့ ရရွားနိုင္ငံထုတ္ ေရာက္စုံခ်ည္ထိုးအထည္ေတြရယ္၊ဆယ္ႏွစ္ၾကာ
ၾကာအခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အလြန္တရာခန္းနားတဲ့ ဥယ်ာဥ္ၾကီးရယ္၊
စာၾကည့္တိုက္ထဲက လွပထည္ဝါခန္ ့ျငားလွတဲ့ သားေရပရဗိုက္ၾကီးရယ္ ကို
ေတြ ့မိခဲ့လားလို ့ေမးလိုက္တယ္။လူငယ္ကေလးက လဘက္စားဇြန္းကေလး
ထဲက ဆီေတြကို မဖိတ္ေအာင္ဂရုစိုက္ျပီးသြားေနရတဲ့အတြက္ မည္သည့္အ
ရာကိုမွ မေတြ ့ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ရွက္ရွက္နဲ ့ပဲဝန္ခံလိုက္တယ္။
ပညာရွိၾကီးက ဒီအေဆာက္အဦးမွာဘာေတြရွိတယ္ဆိုတာကို မသိရင္ ဒီကို
ေရာက္ဖူးတယ္ဆိုတာ သူ ့ဆီမွာ ပညာဆည္းပူးခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ
ယုံၾကည္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အလြန္တရာအံ့ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သူ ့အ
ေဆာက္အဦးၾကီးေနာက္တစ္ၾကိမ္ သြားျပန္ၾကည့္ဖို ့ေျပာလိုက္တယ္။
လူငယ္ေလးဟာစိတ္ကိုသက္ေတာင့္သက္သာထားျပီးသြားဖို ့ဆုံးျဖတ္လိုက္
တယ္။အဲ့ဒိေနာက္ ဆီဇြန္းကိုေကာက္ကိုင္ျပီး နန္းေတာ္တမွ်ခန္းျငားထည္ဝါ
လွပျပီး က်က္သေရအျပည့္ျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အဦးၾကီးေလ့လာဖို ့အတြက္
ဒုတိယမၸိထြက္ခြါလာခဲ့တယ္။ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ နံရံေတြ မ်က္ႏွာက်က္ေတြ
ေပၚမွာ ဆဲြထားတဲ့ပန္းခ်ီကားေတြရယ္၊က်က္သေရအေပါင္းနဲ ့ျပည့္စုံတဲ့ဥ
ယ်ာဥ္ၾကီးရယ္၊ပန္းပင္ေတြရယ္ ၊ပညာရွင္ၾကီးေျပာထားတဲ့ စာၾကည့္တိုက္ထဲ
ကသားေရပရဗိုက္ေတြရယ္ စသည္စသည္ အလွအပမ်ားစြားကို ေတြ ့လိုက္ရတယ္။
ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ပညာရွိၾကီးက သူထည့္ေပးလိုက္တဲ့ ဆီေတြဘယ္
ေရာက္ကုန္ျပီလဲလို ့ေမးတယ္။လူငယ္ေလးကေလးလဲ သတိရလို ျပန္ၾကည့္
လိုက္တဲ့အခါမွာ ဆီေတြမရွိေတာ့ေၾကာင္းကိုသိလိုက္ရတယ္။
အဲ့ဒိအခ်ိန္မွာပညာရွိၾကီးက“ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ ့လွ်ိဳဝွက္ခ်က္ဆိုတာ အဖိတ္
အဆင္မရွိပဲလွပတဲ့ကမၻာၾကီးကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္နိုင္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္’’ ေျပာလိုက္တယ္။

တီအာဝိုင္


 A certain shopkeeper sent his son to learn about the secret of happiness from the wisest man in the world. The lad wandered through the desert for 40 days, and finally came upon a beautiful castle, high atop a mountain. It was there that the wise man lived.
Rather than finding a saintly man, though, our hero, on entering the main room of the castle, saw a hive of activity: tradesmen came and went, people were conversing in the corners, a small orchestra was playing soft music, and there was a table covered with platters of the most delicious food in that part of the world. The wise man conversed with everyone, and the boy had to wait for two hours before it was his turn to be given the man’s attention.
The wise man listened attentively to the boy’s explanation of why he had come, but told him that he didn’t have time just then to explain the secret of happiness. He suggested that the boy look around the palace and return in two hours.
“Meanwhile, I want to ask you to do something”, said the wise man, handing the boy a teaspoon that held two drops of oil. “As you wander around, carry this spoon with you without allowing the oil to spill”.
The boy began climbing and descending the many stairways of the palace, keeping his eyes fixed on the spoon. After two hours, he returned to the room where the wise man was.
“Well”, asked the wise man, “Did you see the Persian tapestries that are hanging in my dining hall? Did you see the garden that it took the master gardener ten years to create? Did you notice the beautiful parchments in my library?”
The boy was embarrassed, and confessed that he had observed nothing. His only concern had been not to spill the oil that the wise man had entrusted to him.
“Then go back and observe the marvels of my world”, said the wise man. “You cannot trust a man if you don’t know his house”.
Relieved, the boy picked up the spoon and returned to his exploration of the palace, this time observing all of the works of art on the ceilings and the walls. He saw the gardens, the mountains all around him, the beauty of the flowers, and the taste with which everything had been selected. Upon returning to the wise man, he related in detail everything he had seen.
“But where are the drops of oil I entrusted to you?” asked the wise man. Looking down at the spoon he held, the boy saw that the oil was gone.
“Well, there is only one piece of advice I can give you”, said the wisest of wise men. “The secret of happiness is to see all the marvels of the world and never to forget the drops of oil on the spoon”.

No comments:

Post a Comment