Friday, December 26, 2014

ခင္သာဇာတိ ေမာင္သာဂိ(၁၅)


အခန္း(၁၅)
စာသင္သား ကိုရင္သာဂိ
ကိုရင္သာဂိသည္ အသက္အားျဖင့္ ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ပ်ိဳျမစ္နုနယ္ ေသြးၾကြလြယ္ျပီး
ဘယ္အရာကိုမွ်မမႈ ျပဳသင့္သည္မွန္လွ်င္ ရဲရဲျပဳ၍ အမွားအမွန္ခဲြျခမ္းေဝဖန္မႈ ျပဳတတ္
စအရြယ္ ဟုပင္ ေခၚရေပမည္ျဖစ္သည္။ကိုရင္သာဂိကို လူတေယာက္အေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ လူပ်ိဳေပါက္
အရြယ္ ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊တက္သစ္စ လူငယ္အရြယ္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊သူ၏မိ
ဘမ်ားသည္ ရွင္ဘုရင္မ်ား မိဖုရားမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ကိုရင္သာဂိသည္လည္း မင္းပ်ိဳမင္းလြင္ တပါးေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ေနေပျပီ။လူငယ္သဘာဝလူငယ္အရြယ္တြင္ျဖစ္တတ္ေသာအမွန္တရား
ကိုခ်စ္ျမတ္နို္းျခင္း၊ အမွန္တရားကိုဖုံးကြယ္သူမ်ားအား ရြံမုန္းျခင္းႏွင့္အမွန္မၾကိဳက္အမွားလိုက္၍အမိုက္
ထြဋ္ေခါင္ လူ႕ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားကိုလည္း ပညာျပခ်င္ ဆုံးမခ်င္သည့္ အရြယ္လည္းျဖစ္သည္။ကိုရင္
သာဂိသာ ေလးတန္း၌ ေက်ာင္းမထြက္ခဲ့ဘဲ ဆက္တက္ခဲ့မည္ဆိုပါက ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ၾကီးျဖစ္
ေနေပျပီ။

သို႕ေသာ္ ကိုရင္သာဂိသည္ မင္းပ်ိဳမင္းလြင္တပါးလည္းမဟုတ္၊လူငယ္တေယာက္လည္းမဟုတ္၊
ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားတေယာက္လည္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။၄င္းတို႕ထက္ အက်င့္သိကၡာအရေသာ္လည္း
ေကာင္း၊အသိဥာဏ္ပညာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားသားေတာ္ရွင္
သာမေဏတပါး ျဖစ္သည္။
ရွင္ဘုရင္သည္ ရွင္ဘုရင္အလုပ္ကိုလုပ္ရမည္။ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းသားအလုပ္ကိုလုပ္ရမည္။
ထို႕အတူ သာသနာ့ေဘာင္တြင္ ခုိဝင္ခဲ့ေသာ မိမိသည္လည္း သာသနာေတာ္ကိုထိမ္းသိမ္းျခင္းေစာင့္
ေလွ်ာက္ျခင္းအလုပ္ကို လုပ္ရမည္ ဟု နားလည္ထားသည္။လူသားအားလုံးသည္ မိမိက်ေရာက္ရာ အရပ္ေဒသ၊ရာထူး၊ထမ္းေဆာင္ရာတာဝန္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ လူ
သားတို႕ေနထိုင္ရာ လူ႕ေလာကၾကီးသည္ အျမဲတန္းလွပေနလိမ့္မည္ဟု လည္း ယုံၾကည္သည္။ထို႕
ေၾကာင့္ တာဝန္ေက်ျခင္းသည္ ေလာကကိုအလွဆင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုနားလည္သည္။

ကိုရင္သာဂိသည္ ဦးအာဒိစၥႏွင့္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္သည္။မည္သူသည္ မွား၍ မည္သူသည္မွန္သနည္း။မိမိကိုယ္တိုင္က သူ႕အရပ္သူူ႕ေဒသ ကိုသြားေရာက္ခဲ့မိ၍ မိမိအမွားမ်ား
ျဖစ္ေနျပီလား။မဟုတ္ဘူး။အရပ္ေဒသအားျဖင့္ သူ႕အရပ္သူ႕ေဒသျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း နယ္ပယ္အား
ျဖင့္ သာသနာ့နယ္ပယ္ျဖစ္တယ္။ဒိအတြက္ ငါ့လုပ္ရပ္က မမွားဘူး။မွန္ကိုမွန္တယ္။ငါေရွ႕ဆက္လႈပ္ရွား
ရမယ္။ဤသို႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးေနာက္ ခင္သာရြာ၏ ေတာင္ဘက္ ေခ်ာင္းရိုးၾကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ သူ
ေက်ာင္းတိုက္ကေလးသို႕ဦးတည္ျပီးျပန္လာခဲ့သည္။၄င္း ဦးအာဒိစၥ၏ သာသနာေတာ္ကို ခုတုန္းလုပ္၍
လာဘ္လာဘေပါမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကိုလည္း မည္သို႕မည္ပုံေျဖရွင္းရမည္ကို လည္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္အေျဖရွာစဥ္းးစားလာခဲ့သည္။ဟုတ္တယ္။“ရဟန္းမ်ားတို႕ ၊စာေပမသင္၊ႏႈတ္
တြင္မေဆာင္၊သိေအာင္မျပဳ၊ဓမၼာႏုဓမၼ ၊ပဋိပတ္ကြာ ဤငါးျဖာသည္ ျမတ္ဘုရားသာသနာကြယ္ေၾကာင္း
ပါတည္း..တဲ့။ရဟန္းေတြဟာ စာေပမသင္ဘူးဆိုရင္၊၄င္းစာေပမ်ားကို လည္း ႏႈတ္တြင္ေဆာင္ထားျခင္း
မရွိဘူးဆိုရင္၊စာေပေတြက ဘာကိုေျပာတယ္ ဆိုလိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိေအာင္မလုပ္ဘူးဆိုရင္၊
ဓမၼစာေပနဲ႕အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ဟာ ဧကန္ကြယ္
ေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္တယ္”။
ျပီးေတာ့ “အကၡရာပုဒ္ပ်က္၊ေလ့က်က္သင္ၾကား၊ဒုဗၺစမူ၊စာခ်သူရွား၊လာဘ္မ်ားေအာင္ဖန္၊
ခိုက္ရန္ကြဲျပား ဤငါးပါးလည္း ျမတ္ဘုရားသာသနာ ကြယ္ေၾကာင္းပါတည္း တဲ့။ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကား
ခဲ့တဲ့ ပိဋကတ္သုံးပုံလာ ဓမၼစာေပေတြကို အကၡရာမွန္ကန္စြာ မခဲြျခားပဲ အမွားနည္းနဲ႕သင္ၾကားေလ့လာ
မယ္ဆိုရင္၊ေျပာဆိုဆုံးမရခက္္ခဲတဲ့ရဟန္းသာမေဏေတြေပါမ်ားလာမယ္ဆိုရင္၊စာေပသင္ၾကားပို႕ခ်မဲ့
သူရွားပါးလာမယ္ဆိုရင္၊လာဘ္လာဘေပါမ်ားေအာင္ ၾကံစီလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ရဟန္းသာမဏေတြေပါမ်ား
လာမယ္ဆိုရင္၊သာသနာေဘာင္မွာ ရဟန္း သာမေဏအခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ပဲ ခိုက္ရန္ေဒါသေတြျဖစ္
ပြားေနမယ္ဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္ဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ရေတာ့မွာ ဧကန္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဦးအာဒိစၥေရ ကိုယ္ေတာ္လိမၼာဖို႕ တပည့္ေတာ္မိုက္ေတာ့မယ္”.
ဟု စိတ္ထဲတြင္ ၾကိမ္းဝါးရြတ္ဆိုရင္း ရြာဦးေက်ာင္း မုဒ္ဦးသို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
ကိုရင္သာဂိသည္ ၄င္းေတြ႕ၾကံခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးအာဒိစၥ၏ လုပ္ရပ္ကို ဆရာေတာ္အား
ေလွ်ာက္ထားမည္။တိုင္ပင္မည္။ဆရာေတာ္ဆီမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားယူမည္။၄င္းဦးအာဒိစၥ၏ ေစတီတ
ေထာင္တည္မည့္ကိစၥႏွင့္ သာသနာေတာ္တြင္ မျပဳသင့္မျပဳထိုက္ေသာအလုပ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေန
ျခင္းကိုရပ္တန္႕ေစမည္။မိမိရပ္ရြာအားအမိုက္တရားလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို တားဆီးးမည္။မသူေတာ္တို႕ၾကီးစိုး
မႈကို ပယ္ဖ်က္မည္။မိမိရပ္ရြာသည္ အမွန္တရားတို႕ႏွင့္သာ စည္ပင္ဝေျပာေသာစံျပရပ္ရြာၾကီးျဖစ္ေစရ
မည္ဟု သႏၵိ႒ာန္ခ်သည္။စသည္….စသည္ျဖင့္ ျပဳခဲ့ေတြးခဲ့ၾကံခဲ့ရ၍ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ခဲ့ေသာ
ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ကိုပင္ တန္း၍သြားမေတြ႕ေသးပဲ ကိုယ္ပိုင္အခန္းက်ဥ္းေလးထဲ၌ ေခတၱလဲေလ်ာင္း
ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။အိပ္မက္ထဲတြင္ ကိုရင္သာဂိ၏ အၾကံအစည္အားလုံးထေျမာက္ေအာင္ျမင္
သြား၍ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္လိုက္ေသးသည္။ေသာက္ေရအိုးရွိေရခြက္ကို ၾကိဳးခ်ည္စရာမလိုေတာ့၊ဖိနပ္ကို
ခါးၾကားထိုးစရာမလိုေတာ့ ၊ေက်ာင္းေပါက္ဝတြင္ ခၽြတ္ထားခဲ့နိုင္ျပီ။ရပ္ရာတခု သို႕မဟုတ္ျမိဳ႕တျမိဳ႕ သို႕
မဟုတ္ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ျဖစ္ေစ သူခိုးအႏၱရာယ္၊အသက္အႏၱရာယ္၊စသည္လူတို႕ေပး
တတ္ေသာ အႏၱရယ္မ်ားကို စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိေတာ့လွ်င္ ၄င္းအရပ္ကို သာသနာထြန္းကားေသာအရပ္ေဒ
သ ဟုေခၚဆိုနိုင္မည္ ဟုလကၡံသည္။သာသနာေတာ္ထြန္းကားဖို႕အတြက္ ေရႊေက်ာင္းၾကီးေတြမလို ၊
ေရႊပိန္းပိတ္ေအာင္ခ်ထားေသာ ေစတီေတြမလို၊ေစတီေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္မလို၊ျမတ္စြာဘုရား
၏အဆုံးအမ ၾသဝါဒမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ဖို႕နဲ႕လိုက္နာက်င့္ၾကံဖို႕သာလိုအပ္သည္။ကိုရင္သာဂိသည္ မိမိ
ရပ္ရြာ၌ သူခိုးဂ်ပိုးမ်ားကိုေနရာမေပးနိုင္၊လူလိမ္လူညာမ်ားကို အခြင့္အေရးမေပးနိဳင္၊ေကာင္က်စ္
စဥ္းလဲသူမ်ားကို အၾကီးအကဲ မခန္႕အပ္နိုင္။ထို႕အတြက္ မိမိမွာ တာဝန္ရွိသည္ ဟု သတ္မွတ္သည္။
သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္းလဲ ၄င္းတာဝန္ကုို မည္သူမည္ဝါ၏ေစခိုင္းခ်က္မ်ား မပါပဲ မိမိဘာသာလုပ္
ေဆာင္ဖို႕ ထမ္းရြက္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ အိပ္မက္ထဲတြင္ ပင္၄င္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္
ရင္းေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ “မၾကံစည္ထားေသာ္လည္းျဖစ္လာနိုင္သည္၊ၾကံစည္ထားေသာ္လည္း ပ်က္သြားနိုင္သည္’’ဟူ
ေသာ ေလာကနိယာမသေဘာအရ ကိုရင္သာဂိ ၾကံစည္ထားသည္မ်ားမွာ ပ်က္ျပားခဲ့၍ မၾကံစည္ထားသည္
မ်ားမွာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ကိုရင္သာဂိသည္ တညလုံး လူးလိုက္လွိမ့္လိုက္ျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ရံခါအိပ္မက္ မက္သည္။ရံခါ
လန္ ့၍နိုးလာသည္။အိပ္မက္ကိုအဟုတ္ထင္မိသလုိအဟုတ္ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း အိပ္မက္ဟုပင္ထင္
မိသည္။အိပ္မက္ႏွင့္ျဖစ္ရပ္ကိုပင္မကဲြေတာ့သည္ျဖစ္၍ နိုးတဝက္အိပ္တဝက္ျဖင့္ညကိုကုန္လြန္ခဲ့သည္။
နံနက္ကိုးနာရီအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္က တံခါးကိုလာေခါက္မွ နိုးလာခဲ့သည္။
ေဒါက္……..ေဒါက္……..ေဒါက္
“ကိုရင္သာဂိနိုးျပီလား”….
“တင္ပါ တပည့္ေတာ္ နိုးပါျပီဘုရား”…
“ကိုင္း..ကိုင္း.. နိုးျပီဆိုရင္ထေတာ့..အာရုံဆြမ္းဘုဥ္းေပးျပီးရင္ တပည့္ေတာ္ဆီလာခဲ့ဦးေနာ္…ကိုရင္”…
“တင္ပါဘုရား”…
ဆရာေတာ္သည္ ကိုရင္သာဂိကို ဘယ္တုန္းကမွ ယခုကဲ့သို႕လာႏႈိးခဲ့ျခင္းမရွိသလို ကိုရင္သာဂိလည္း
ဒီတညေလာက္ ဘယ္တုန္းကမွ မအိပ္ခဲ့စဖူးေပ။ထို႕ေၾကာင့္ကိုရင္ သာဂိသည္ ဆရာေတာ္အား အားတုန္႕
အားနာ ျဖစ္မိ၏။ရွက္သလိုလိုလဲ ျဖစ္မိ၏။သို႕ေသာ္ ဦးအာဒိစၥအေၾကာင္းေခါင္းထဲ ျပန္ဝင္လာ၍ ခ်က္ခ်င္း
ဆိုသလိုပင္ အိပ္ယာမ်ားသိမ္းျခင္း၊ေရခ်ိဳးျခင္း၊အာရုံဆြမ္း ဘုဥ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီး ဆရာေတာ္ထံ
သို႕ ခပ္သြက္သြက္ကေလးသြားလိုက္သည္။
ကိုရင္သာဂိသည္ မေန႕က ဆရာေတာ္ငယ္ေခၚဦးအာဒိစၥႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို ေျပာဖို႕အရွိန္ယူသည္။
သို႕ေသာ္ ဘယ္ကစေျပာရမည္ မသိ။ထိုစဥ္ ဆရာေတာ္က “ကဲ…ကိုရင္သာဂိ မေန႕က အျဖစ္အပ်က္
ေလးကို တပည့္ေတာ္ကို ေျပာပါဦး”…ဟုစကားစလိုက္သျဖင့္….မေန႕ကမိုးရြာ၍ ေတာင္ဘက္ရြာမွ မိုးခို
သူမ်ားသည္ ၄င္းဆရာေတာ္ငယ္ေခၚဦးအာဒိစၥအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေနၾကစဥ္ ၾကားသိလိုက္ရ
ေၾကာင္း၊ထို႕ေနာက္၄င္းအား အကဲခတ္လိုသျဖင့္ ေတာင္ဘက္ရြာသို႕သြားခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္
စဥ္အားလုံးကို ေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။
ထို႕ေနာက္ ဆရာေတာ္က “ေရာ့…ကိုရင္သာဂိဒီစာေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါဦး….”.ဟုမိန္႕ျပီး ကိုရင္သာဂိ
ထံသို႕စာအိပ္တအိပ္ကို ကမ္းေပးလိုက္သည္။ဆရာေတာ္ကမ္းေပးေသာစာကို တရိုတေသယူဖြင့္ဖတ္
လိုက္သည္။လာတဲ့စာက ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရွိရုံးက။ဘာေတြပါလိမ့္ ဟုေတြးျပီးခပ္သြက္သြက္ေလး
ဆက္ဖတ္လိုက္သည္။ အေၾကာင္းအရာက သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ ဆိုပဲ။ကိုရင္သာဂိသည္
၄င္းစာကိုဖတ္ျပီးဆုပ္ျဖဲပစ္ခ်င္စိတ္ေပါက္ေသာ္လည္းဆရာေတာ္ေရွ႕တြင္ရွိေနသည္မို႕မဆုတ္ျဖဲပစ္ခဲ့
မိေခ်။
“တပည့္မေကာင္းဆရာ့ေခါင္းဆိုတဲ့အတို္င္းတပည့္ေတာ္မလိမၼာလို႕ ဒီလိုျဖစ္ရတာပါ ဆရာေတာ္ဘုရား
အဲ့ဒိအတြက္ ဆရာေတာ္ကိုတပည့္ေတာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ဘုရား…တပည့္ေတာ္ကို ၾကိဳက္တဲ့အျပစ္
ေပးပါဘုရား” ..ဟုစာကိုဖတ္ျပီးျပီးခ်င္း ကိုရင္သာဂိက ဆရာေတာ္ကိုေတာင္းပန္လိုက္သည္။စာမွာ
ကိုရင္သာဂိအျပင္ ဆရာေတာ္ကိုပါ သတိေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။သာသနာျပဳရဟန္းသာမေဏအခ်င္း ခ်င္းမေႏွာက္ယွက္ရန္ႏွင့္ေႏွာက္ယွက္သူမ်ားအား သာသနာညစ္ႏြမ္းေစမႈ ပုဒ္မ ၂၉၂ အရေသာ္လည္း
ေကာင္း သာသနာေတာ္ကို အၾကည့္ညိုပ်က္ေစမႈပုဒ္မ ၂၉၅ အရေသာ္လည္းေကာင္းအေရးယူသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ေက်ာင္းတိုက္တတိုက္ရွိကိုရင္ငယ္တပါးသို႕မဟုတ္ ရဟန္းတပါး၏ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္မႈသည္ ဥပဇၩာယ္ဆရာအေပၚ၌ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဆိုတာကလည္း ပါေသးသည္။
“မနက္ကလည္း ဟိုဘက္ရြာက ရြာသားေတြလာသြားေသးတယ္..ကိုရင့္ကို မေက်နပ္လို႕လာတိုင္ၾက
တာ…တခ်ိဳ႕က ကိုရင္ကိုေတြ႕ရာသခ်ႌဳင္းဓါးမဆိုင္းဘူးလို႕ေတာင္ ၾကိမ္းသြားၾကေသးတယ္….ကိုရင္
သာဂိ…အဲ့ဒိအတြက္ကိုရင္ ဘယ္လိုစိတ္ကူးထားလဲ”..ဟု ေမးျပီးဆရာေတာ္က ဖတ္လက္စ စာအုပ္ကို
မ်က္ႏွာမူထားလိုက္သည္။“တပည့္ေတာ္အေနနဲ႕ဘယ္သူ႕အေပၚမွာမွရန္လိုျခင္းဝန္တိုျခင္း ေႏွာင့္ယွက္
ဖ်က္စီးလိုျခင္း လုံးဝမရွိဘူးဆိုတာရယ္ တပည့္ေတာ္ အခုခ်ိန္ထိဘယ္သူ႕ကိုမွေစာ္ကားခဲ့ရန္းကားခဲ့
တာမရွိေသးဘူးဆိုတာကေတာ့ တပည့္ေတာ္ရဲ႕အမွန္တရားပဲ ဘုရား…ဒါေပမဲ့ဒီအေျခေနမ်ိဳးေတြျဖစ္
လာျပီဆိုမွာေတာ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း တပည့္ေတာ္လိုက္နာခံယူပါ့မယ္ဘုရား..”ဟု
ေလွ်ာက္တင္လိုက္သည္။
“ကုိရင့္ကို တပည့္ေတာ္ အျပစ္မျမင္ပါဘူး..ကိုရင့္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြအားလုံးမွန္ပါတယ္…တပည့္ေတာ္
ကိုယ္တုိင္လည္း ကိုရင့္ကိုဆက္ျပီးအားေပးသြားမွာပါ…”
ဆရာေတာ္၏ စကားေၾကာင့္ကိုရင္သာဂိ အဆုံးမရွိေအာင္ ဝမ္းသာသြားသည္။မိမိ၏လုပ္ရပ္ကမွန္ကန္
သည္ကတေၾကာင္း၄င္းမွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္အား ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္က အားေပးေနဦးမယ္ ဆို
သည္ကတေၾကာင္းမို႕ အတိုင္းထက္အလြန္ ပင္ၾကည့္ႏူးမိသည္။
“ဒါေပမဲ့..ကိုရင္သာဂိ”
ကိုရင္သာဂိ အနည္းငယ္ညစ္သြားရျပန္သည္။ဒါေပမဲ့ဆိုကတည္းကုိက ဆန္႕က်င္ဘက္စကားတလုံး
ထပ္ထြက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ပါလား။ဆရာေတာ္ဆက္မိန္႕မည့္ ဒါေပမဲ့၏အဆက္ကို ငံ့လင့္ေန
မိသည္။
“ကိုရင္သာဂိ ဒုတိယ သံဂါယနာ အေၾကာင္းေလ့လားဖူးလား”
“တပည့္ေတာ္ သိပ္မမွတ္မိေတာ့ပါဘုရား..”
“အဲ့ဒိ ဒုတိယသံဂါယနာျဖစ္ေပၚလာပုံေလးက သာသနာေတာ္ကို သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေစလိုသူေတြအ
မွတ္သာနည္းယူစရာ နည္းနာေကာင္းေတြကိုေပးခဲ့တယ္ကြဲ႕…တကယ္ေတာ့ သာသနာကိုသန္႕ရွင္း
တုိးတက္ေစလိုသူေတြအတြက္တင္မကပါဘူး ယူတတ္မယ္ ဆင္ျခင္တတ္မယ္ဆိုရင္ အသင္းအဖဲြနဲ႕
လူမႈေရး စီးပြားေရး နိုင္ငံေရးေတြမွာပါ အသုံးခ်လို႕ရနိုင္တယ္ ကိုရင္သာဂိရဲ႕..”
“တင္ပါဘုရား တပည့္ေတာ္ မွတ္သားနာယူလိုပါတယ္ ဘုရား…”
“ဒုတိယ သံဂါယနာကို သာသနာေတာ္ သကၠရာဇ္ ၁၀၀ ခုနွစ္မွာတင္ခဲ့တယ္..ဘီစိ ၄၃၃ မွာ..အဲ့ဒိအခ်ိန္က
ျမန္မာျပည္မွာ ဒြတၱေပါင္မင္းၾကီးနန္းတက္တဲ့ႏွစ္ေပါ့…အရွင္ယသ မေထရ္ျမတ္ၾကီး
က ေဝသာလီျပည္ကို ၾကြခ်ီသြားခဲ့တယ္…ေဝသာလီျပည္ကိုေရာက္ေတာ့ ဝဇၨီတိုင္းသားရဟန္းေတြက
ဝိနည္းေတြကို ေပါက္ကရလုပ္ျပစ္တယ္….ျမတ္စြာဘုရားက ေလးဆယ့္ငါးဝါကာလပတ္လုံး ဝိနည္း၊
သုတၦန္၊အဘိဓမၼာဆိုတဲ့ ပိဋကတ္သုံးပုံကို အပိုအလိုမရွိေဟာခဲ့ျပီးသား…ထပ္ထည့္စရာလဲမလို
ဘူး၊ဖယ္ထုတ္ျပစ္လို႕လဲမရဘူး၊အဲ့ဒိလို ျပည့္စုံလုံေလာက္ေနတဲ့တရားေတာ္ေတြထဲကမွသာသနာ
ေတာ္ရဲ႕အသက္ျဖစ္တဲ့ ဝိနည္းေတြကို လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္တာေပါ့….သူတို႕လုပ္ခ်င္ရာလုပ္နိုင္ခြင့္ရမဲ့
စည္းမ်ဥ္းဆယ္ခ်က္ကို စဲြခဲ့ၾကတယ္…အမွန္တကယ္ေတာ့ ဝိနည္းဆိုတာ စည္းကမ္းပဲ ဥပေဒပဲ..အဲ့ဒိဥ
ပေဒကိုကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ဆြဲျပီးကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ျပင္တယ္ဆိုတာ သဘာဝက်တဲ့လုပ္ရပ္မဟုတ္ဘူး…ဥပ
ေဒဆိုတာ ခဏခဏျပင္လို႕ေကာင္းတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး…ျပီးေတာ့ ဥပေဒကိုအနည္းစုနဲ႕ျပင္ခြင့္မရွိဘူး..
အတင္းအဓမၼနည္းနဲ႕လည္းျပင္လို႕မရဘူး၊ဥပေဒဟာအမ်ားအတြက္ျဖစ္တဲ့အတြက္အမ်ားဆႏၵနဲ႕ပဲျပဳလို႕
ရတယ္၊ျပင္လို႕ရတယ္၊သံဃာ့ဥပေဒဆိုေတာ့လဲသံဃာ့ဆႏၵမပါပဲျပင္လို႕မရဘူး…အဲ့ဒါကိုသာသနာေတာ္
မွာေပါက္လႊတ္ပဲစားေနခ်င္ထိုင္ခ်င္ၾကတဲ့ ဝဇၨီတိုင္းသားရဟန္းေတြက ေျပာင္းလဲျပစ္လိုက္ၾကတယ္..အဲ့ဒါ
ကို အဓမၼဝတၳဳဆယ္ပါးလို႕ေခၚတယ္…ဗုဒၶအလိုေတာ္က်မဟုတ္တဲ့ က်င့္ဝတ္ဆယ္ခုေပါ့…ဝဇၨီတိုင္းသား
ရဟန္းဆိုးေတြ အဲ့ဒိလိုက်င္ၾကံေနထိုင္ေနတာကို ေဝသာလီျပည္ကို
ေရာက္ေနတဲ့ အရွင္ယသမေထရ္ျမတ္ၾကီးက ျမင္သြားတယ္၊ျမင္သြားတဲ့အခါမွာ ဒါဟာမသင့္ေတာ္
ဘူး၊မျဖစ္သင့္ဘူးလို႕လို႕မိန္႕တယ္၊အဓမၼဝတၳဳဆယ္ခုကို ဆက္လက္မက်င့္သုံးဖို႕လဲ တားျမစ္တယ္…ဒါ
ေပမဲ့ ေဝသာလီျပည္မွာက အဓမၼဝါဒီေတြ မင္းမူအုပ္စိုးေနတာဆိုေတာ့ အရွင္ယသမေထရ္ကို ဝိုင္းဖမ္း
ျပီးေတာ့ သိမ္ထဲဆြဲေခၚၾကတယ္၊ျပီးေတာ့ ကမၼဝါစာဖတ္ျပီးဆုံးမတယ္၊သူတို႕ရဲ႕အဓမၼဝတၳဳဆယ္ခုကို
မေႏွာင့္ယွက္ မဖ်က္ဆီးပဲ လိုက္နာက်င့္သုံးဖို႕ေပါ့…ဒီေတာ့ အရွင္ယသမေထရ္ျမတ္ၾကီးကလဲ အဓမၼဝါဒီေခၚသူယုတ္မာေတြရဲ႕လက္ခ်က္နဲ႕ေတာ့ ငါ့အညံ့မခံဘူးလို႕ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္…အရွင္ယသ
မေထရ္က စ်ာန္သမာပတ္နဲ႕ျပည့္စုံျပီးသား ရဟႏၱာတပါးျဖစ္ေလေတာ့ တန္ခိုးေတာ္နဲ႕သိမ္ကိုေဖာက္
ထြက္ျပီးေကာင္းကင္ခရီးနဲ႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရတယ္…အဲ့ဒိမွာမွတ္သားရမွာက အဓမၼဝါဒီေခၚလူ
ဆိုးလူမိုက္ လူရမ္းကား လူ႕ဗာလေတြအင္အားမ်ားေနရင္သူေတာ္ေကာင္းလူလိမၼာေတြကိုအနိုင္က်င့္
ဖ်က္စီးျပီး သူတို႕ရဲ႕အဓမၼထဲကိုသြပ္သြင္းတတ္ၾကတယ္ဆိုတာရယ္…..ဓမၼဝါဒီလူလိမၼာဆိုသူကလဲ အင္
အားနည္းေနရင္ တုန္႕ျပန္မႈမျပဳေသးပဲအင္အားေကာင္းေအာင္စုေဆာင္းျပီးမွအနိုင္္ရေအာင္ၾကံေဆာင္
ရတယ္၊ကိုယ့္မွာအမွန္တရားဆိုတာ တခုတည္းကိုင္ျပီးယွဥ္ျပိဳင္မယ္ဆိုရင္ အနိုင္ရဖို႕ကေနာက္မွ
ေလာေလာဆယ္ကိိုယ္ကိုယ္တိုင္အသက္ေပ်ာက္သြားနိုင္တယ္….ဓမၼကိုလႊမ္းမိုးေစခ်င္တဲ့ကိုယ္တိုင္္က
ျပိဳင္ဘက္လက္ခ်က္နဲ႕နလန္မထူနိုင္ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ခံယူခ်က္ယုံၾကည့္ခ်က္ပန္းတိုင္ ေစတနာ ေမတၱာဆိုတာ
ေတြဟာ ဘာမွန္းမသိတဲ့အရပ္မွာ ေနရာအေပးခံလိုက္ရလိမ့္မယ္ကိုရင္”…..ဟုမိန္႕ျပီး ေလ်ာက်သြားေသာ
အေပၚရုံဧကသီကို ျပန္လည္မတင္ ျပင္ဝတ္လိုက္သည္။
“ဒါဆိုရင္ အရွင္ယသမေထရ္ျမတ္ၾကီးက ထြက္ေျပးသြားရတာေပါ့..ဟုတ္လားဘုရား”…ဟု ကိုရင္သာဂိ
က ေမးလိုက္သည္။
“ထြက္ေျပးတယ္ဆိုရင္လဲမမွားပါဘူးကိုရင္..ဒါေပမဲ့  အရႈံးနဲ႕ေျပးတာမဟုတ္..အနိုင္ရဖို႕ေျပးတာ…အဲ့ဒါ
မ်ိဳးကို ေျခတလွမ္းေနာက္ဆုတ္တယ္လို႕ေခၚတယ္…အနိုင္ယူဖို႕အတြက္..ေလာကၾကီးအတြက္ အမ်ား
အတြက္ ေအာင္ပဲြခံေပးဖို႕ အဲ့ဒိလိုေရွာင္သင့္ရင္ ေရွာင္ရတယ္၊ေျခတလွမ္း ေနာက္ဆုတ္သင့္ရင္
ဆုတ္ထားရတယ္…အင္အားစုေဆာင္းဖို႕အတြက္ျဖစ္တယ္…အင္အားဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း အင္အား
က ငါးမ်ိဳးရွိတယ္…အဲ့ဒိအင္အားငါးမ်ိဳးကိုစုေဆာင္းရမွာ..လူဦးေရအရည္အတြက္အင္အားတင္မဟုတ္
ဘူး…ကိုယ္တဦးတည္းရဲ႕သဒၶါ၊ဝီရိယ၊သတိ၊သမာဓိ၊ပညာေတြတင္မကဘူး၊ကိုယ္လိုေသာ္လည္း
ေကာင္း ကုိယ့္ထက္ေသာ္လည္းေကာင္း တူညီတဲ့အင္အား သာလြန္တဲ့အင္အားရွိသူေတြကို ရွာေဖြ
စုေဆာင္းရမယ္…အဲ့ဒါေတြက ဓမၼဝါဒီ အရွင္ေကာင္းေတြျဖစ္တယ္..အဲ့ဒိလို အရွင္သူျမတ္ေတြကို ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားျပီးအင္အားၾကီးမားလာတဲ့အခါမွာေတာ့ အရွင္သဗၺကာမိ၊အရွင္ေရဝတ စ
တဲ့ရဟႏၱာ အပါးေျခာက္ရာကိုးဆယ့္ကိုးပါးကို ပင့္ဖိတ္နိုင္ခဲ့တယ္…အဲ့ဒိမွာ အရွင္ယသအပါအဝင္
ရဟႏၱာအပါးခုနစ္ရာနဲ႕ ေဝသာလီျပည္မွာသာသနာေတာ္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေရးကိုျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့တယ္၊
အဲ့ဒါကို ဒုတိယသံဃာယနာလို႕ေခၚတယ္.. ကာလာေသာကမင္းၾကီးနဲ႕ျပည္သူျပည္သားေတြ
ကဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးခဲ့တယ္…။”
ဆရာေတာ္က စကားေျပာေခတၱရပ္သြားသည္။ကိုရင္သာဂိလည္း ဆရာေတာ္ဘာထပ္မိန္႕ဦးမည္ကို
ေစာင့္ဆိုင္းနားစဥ္ေနသည္။
“အဲ့ဒိေတာ့ကိုရင္လည္းကိုရင့္ရဲ႕ သဒၶါအား၊ဝီရိယအား၊သတိအား၊ပညာအား၊သမာဓိအားေတြကိုျဖည့္စီး
ရမယ္။ျပီးေတာ့အဲ့ဒိလို အင္အားငါးတန္နဲ႕ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္း သာမေဏအရွင္ေကာင္းေတြကိုရွာေဖြစု
ေဆာင္းမိတ္ဖဲြ႕ရမယ္…ျပည့္စုံျပီဆိုတဲ့ေန႕မွာကိုရင္ျပန္လာျပီးေတာ့အဓမၼကို ဓမၼအျဖစ္ေျပာင္းယူရမယ္္”
“တပည့္ေတာ္က အဲ့ဒါေတြကိုဘယ္မွာ သြားျပီးရွာေဖြစုေဆာင္းရမွာလဲဘုရား…”
“ပခုကၠဴျမိဳ႕မွာတပည့္ေတာ္ရဲ႕စာသင္ဖက္စာခ်ဘုန္းၾကီးတပါးရွိတယ္..ကိုရင့္ကိုတပည့္ေတာ္စာေရး
ေပးလိုက္မယ္..သြားတာေတာ့ ျမိဳ႕က  ဒကာတေယာက္လိုက္ပို႕ေပးလိမ့္မယ္….ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္
ထားရမွာကေတာ့ အခုသြားတာဟာ အရႈံးေပးလိုက္တာမဟုတ္ဘူး အနိုင္ယူဖို႕သြားတာ…ေျခတလွမ္း
ေနာက္ဆုတ္လိုက္တာလို႕ကိုရင့္အေနနဲ႕သိထားရမယ္…ဒီလိုပဲ ေျခတလွမ္းေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရတဲ့လူေတြ
လဲ ေလာကမွာ အမ်ားၾကီးရွိတယ္….ျပီးေတာ့ ေျခတလွမ္းေနာက္ဆုတ္ခြင့္မရွိေတာ့တဲ့ ရဟန္းအိုၾကီးတ
ပါးလဲအဓမၼဝါဒီေတြၾကားမွာဘယ္ေတာ့ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ မသိေသးဘဲ အနာဂတ္ဆိုးတခုကိုရင္ဝယ္
ပိုက္ထားရတယ္ဆိုတာကိုလဲ မေမ့နဲ႕ေပါ့ကိုရင္…”.ဟုမိန္႕ျပီး သက္ျပင္းရွည္ၾကီးတခုကို မႈတ္ထုတ္
လိုက္သည္။
ကိုရင္သာဂိလည္း “တင္ပါဘုရား” ဟုသာ ေလွ်ာက္တင္ျပီး ေခါင္းငိုက္စိုက္ထားလိုက္ရသည္။
ေနာက္တေန႕ကိုရင္သာဂိစာသင္တိုက္သို႕သြားရန္အတြက္ပစၥည္းမ်ားကို လွည္းေပၚတင္ေနသည္။
ကိုရင္သာဂိ၏မိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္အတူ ေရႊရီလည္းေရာက္လာသည္။အားလုံးကမ်က္ရည္
စက္လက္ႏွင့္။သို႕ေသာ္ ဝမ္းနည္း၍က်ေသာ မ်က္ရည္မ်ားမဟုတ္သလုိ ဝမ္းသာ၍က်ေသာမ်က္ရည္
မ်ားလည္းမဟုတ္ၾက။မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ပင္ ကိုရင္သာဂိကို အားလုံးကဝိုင္း၍ရွိခိုးကန္ေတာ့ၾက
သည္။မိုးဒီက “ကိုရင္သာဂိစာေတြသင္ျပီးရင္တပည့္ေတာ္တို႕ရဲ႕ခင္သာရြာေလးကိုျပန္လာရမယ္ေနာ္”
ဟု လွမ္းေျပာသလိုေရႊရည္ကလည္း အသိေနာက္က်၍ အေျပးအလႊားေၾကာ္လိုက္ရေသာ ငါးေျခာက
္ေၾကာ္ဘူးကိုမ်က္ရည္စက္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းငိုက္စိုက္ရင္း ကိုရင္သာဂိ၏မ်က္ႏွာကို ေမာ့မၾကည့္ပဲကပ္လွဴသည္။မိခင္ေဒၚရင္မႈန္ကလည္း“သားေလးကိုရင္အစဥ္မေျပရင္ျပန္လာခဲ့ေနာ္…
ဘယ္ဒုကၡကိုမွၾကိတ္ျပီးမခံနဲ႕သိလား..ကိုရင္”္ ဟုေျပာ၍ ဦးသာလွက မ်က္ေစာင္းလွမ္းထိုးရင္း “ဘာေတြ
ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ” ဟူသည့္အၾကည့္မ်ိဳးနွင့္ၾကည့္သည္။
ဆရာေတာ္ကေတာ့ သြားေတာ့မဲ့ဆဲဆဲေလးမွာတခုခုကို သတိရသြားဟန္ျဖင့္ “ကိုရင္..ကိုရင့္ကိုေန႕စဥ္
မိုးလင္းတိုင္း မ်က္ႏွာသစ္ရင္းရြတ္ဖို႕သင္ေပးထားတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေလးမွတ္မိရင္ျပန္ရြတ္ျပခဲ့ပါဦး”…မိန္႕
လိုက္သည္…။
ကိုရင္သာဂိလည္း လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္သူမ်ား..အတူေနသံဃာေတာ္မ်ာကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ရင္း
ထြက္က်လုဆဲေသာ မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ တုန္ရည္ေသာအသံတို႕ကိုေပါင္းစပ္၍ရြတ္ျပလိုက္သည္။
“ေယာင္ေပေပ ေတာင္ေျခရင္းမွာလ
မိန္းေမာေနဆဲ
ေယာင္မစြန္႕လွ်င္
ေတာင္ညြန္႕ကို ဘယ္လိုေရာက္ပါ့မယ္
ေအာက္က်စျမဲ”။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

နန္းရွင္

No comments:

Post a Comment