Friday, June 21, 2013

လူငယ္တမ္းခ်င္းငါမေက်ညက္ခဲ့တဲ့
ငါ့ျမန္မာျပည္သမုိင္းက
ငါလူမျဖစ္ကတည္းက
ေၾကမြခဲ့တာ
စုတ္ျပတ္ကုိသတ္လုိ႔.............

သူ႔ခမ်ာ
သနားစရာပါပဲ
ကမာၻ႔အလယ္မွာ
မ်က္ႏွာသစ္ခ်င္ေနတာ
ရြစိကုိထုိးလုိ႔……
ယူအန္အာစီယံ အီးယူ
ဘယ္သူမွမတတ္ႏုိင္တာလဲ
ရွင္းၿပီးရင္းရွင္းလုိ႔…….
မညီၫြတ္ဘူး……..
မညီၫြတ္ဘူး……..
ေအာ္ေနတာလဲ
ပြစိကုိလန္လုိ႔……..

ငါလုိ
ခ်ာတာတာမုိ႔
တိတ္ေနရသူေတြလဲ
ဘာလုပ္ရမလဲ
ေတြးလိုက္တုိင္း
ေမးလုိက္တုိင္းမွာ
ေခါင္းေတြကုိကုိက္လုိ႔…

နန္း ရွင္

No comments:

Post a Comment